Prijs: € 100,- In samenwerking met de hartstichting


       Erkent met 6 punten accreditatiepunten voor het kwaliteitsregister van de V&VN


Mail: je.vantoornburg@hotmail.com?subject=inschrijving vitale functie en AED&body=inschrijving vitale functie en AED

Naam:
Adres:
Postcode en Woonplaats:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
tel. nummer:
e-mail:
niveau opleiding:
lidmaatschap V%26VN: