Verpleegkundigen:              

Verzorgenden:                     

Duur:                                             

                                              

Studiebelastingsuren:   

                                           

Certificaat:

Prijs                          

                                  


Aantal deelnemers per groep minimaal 2, maximaal 8. (Grotere groepen in overleg.)
    Onderwerpen die behandeld worden:

niveau 4&5

niveau 3

2 dagdelen  v.a. 9.30 t/m 16.30 uur.  

v.a  15.00 uur praktijktoetsing via beoordelingsprotocollen Vilans/Nuzorg

20: van de deelnemers wordt verwacht dat zij zich van tevoren voorbereiden

      met het boek verpleegtechnische handelingen : Nu zorg;niveau 3 of 4

Erkent met 6 punten accreditatiepunten voor het kwaliteitsregister van de V&VN

€ 100,-Verzorgende IG (niveau 3)


 • Indicatie voor toedienen zuurstof
 • Verschillende toedieningsvormen en verzorgen
 • Consequentie van onjuist gebruik


 • Tracheastoma en canule verzorgen 
 • Oppervlakkig uitzuigen
 • Fixatie materiaal verwisselen 
 • Bevestiging tracheacanule verwisselen

Verpleegkunde (niveau 4/5)


 • Indicatie voor toedienen zuurstof
 • Verschillende toedieningsvormen en verzorging
 • Consequentie van onjuist gebruik


 • Uitzuigen mond- en keelholte
 • Verzorgen trachea stoma
 • Verzorgen trachea canule
 • Verwisselen en schoonmaken binnen canule
 • Bevestiging tracheacanule verwisselen
 • Fixatie materiaal verwisselen 
Mail: je.vantoornburg@hotmail.com?subject=Zuurstof tracheastoma/canulezorg&body=Zuurstof tracheastoma/canulezorg

Naam:
Adres:
Postcode en Woonplaats:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
tel. nummer:
e-mail:
niveau opleiding:
lidmaatschap V%26VN: